Deadlines en subsidiereglement (PDF)

De regeling loopt vanaf 1 december 2022 en sluit op 30 juni 2024.

Deadlines voor indienen in 2023:

 • 1 februari 17:00 CET
  Stichtingen en verenigingen
 • 15 mei 17:00 CET
  Stichtingen, verenigingen en zzpers
 • 30 oktober 17:00 CET
  Stichtingen en verenigingen en zzpers

Lees hieronder verder voor meer informatie.


Wie kan aanvragen?

Verschillende organisaties en personen kunnen een aanvraag indienen. Kies hieronder wat van toepassing is voor jou.


Immaterieel Erfgoed Indische, Molukse en Papoea Gemeenschappen

Deze regeling is bedoeld voor 'levende en culturele tradities die in beweging zijn'. Je wilt bijvoorbeeld rituelen, vieringen, sociale tradities, eetgewoonten, symboliek of een bijzonder ambacht uit een Indische, Molukse of Papoea gemeenschap in leven houden.

Dit doe je door het te beoefenen, te ontwikkelen en er kennis over uit te dragen.

Daarbij vinden we het belangrijk dat meer of nieuwe groepen actief deel kunnen nemen aan deze activiteiten, met name tussen verschillende generaties; het gaat om actieve participatie.

Initiatieven dienen bovendien te komen vanuit een Indische, Molukse of Papoea gemeenschap, of aantoonbaar in nauwe samenwerking met een Indische gemeenschap te worden gerealiseerd.

Want immaterieel erfgoed is cultuur van nu. Het geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties, maar is ook toekomstgericht omdat je het wilt doorgeven aan de nieuwe generatie.

Meer weten over de uitgangspunten, criteria en voorwaarden? Lees dan hier verder.


Waarvoor kun je aanvragen?

Je kunt aanvragen binnen drie verschillende deelregelingen. Lees hier welke het beste past bij jouw project.


Welke doelstellingen bereik je?

Het is voor elke aanvraag verplicht om aan minimaal twee van de doelstellingen te voldoen. In totaal hebben we zes doelstellingen geformuleerd. In samenhang geven ze richting aan het zichtbaar maken, versterken, overdragen, behouden en borgen van immaterieel erfgoed:

 1. Identiteit: Deelnemers aan activiteiten op het gebied van Indisch, Moluks of Papoea erfgoed voelen zich door deelname onderling meer verbonden
 2. Continuïteit: Immaterieel erfgoed wordt doorgegeven van generatie op generatie
 3. Meer of nieuwe groepen personen nemen actief deel aan Indisch, Moluks of Papoea erfgoed
 4. Bestaand Indisch, Moluks of Papoea immaterieel erfgoed wordt in een nieuwe vorm gegoten, passend bij de hedendaagse maatschappij
 5. Kennisoverdracht: Deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van Indisch, Moluks of Papoea erfgoed
 6. Eigenaarschap: Deelnemers hebben zeggenschap over het interpreteren , waarderen en representeren van hun eigen erfgoed waarmee zij zich verbonden voelen

Quickscan

Ben je enthousiast geworden en wil je een aanvraag doen? Lees dan eerst het subsidiereglement, lees alle informatie op deze website en doe de quickscan om te weten of je project in aanmerking komt.