Deelregeling 2: Kennisoverdracht gericht op het brede publiek

Activiteiten op het gebied van kennisoverdracht en het doorgeven van immaterieel cultureel erfgoed

 • met als doel brede zichtbaarheid van Indisch immaterieel erfgoed;
 • het bereiken van zoveel mogelijk mensen;
 • het doorgeven van kennis aan de volgende generatie;
 • bewustwording bij het brede publiek van de waarde van Indisch immaterieel erfgoed;
 • het in beeld brengen van zoveel mogelijk facetten van immaterieel erfgoed

Waarvoor kan je aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van kennisoverdracht, kennisbevordering, bewustwording en informeren gericht op een breed publiek, waaronder:

 • informatie- en kennisoverdracht gericht op bewustwording bij het algemene brede publiek, zowel jongeren als oudere generaties, waaronder ook tentoonstellingen, film- en tv-producties, voorstellingen; mits daaraan een interactief programma is verbonden;
 • Les- en workshopseries in de vrije tijd* binnen de betrokken gemeenschappen en groepen én bij doelgroepen daarbuiten;
 • informele en laagdrempelige middelen voor kennisoverdracht, zoals ontmoetings- en dialoogprojecten.

Een combinatie tussen deelregeling 2 en activiteiten uit deelregeling 1 is bovendien toegestaan.

* Er kan enkel voor buitenschoolse educatieve activiteiten worden aangevraagd. Lespakketten voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs zijn uitgesloten van deze regeling. Doelstellingen

Je project moet altijd aan minimaal twee van de volgende doelstellingen voldoen:

 • deelnemers voelen zich door deelname onderling meer verbonden; 
 • immaterieel erfgoed wordt doorgegeven van generatie op generatie; 
 • meer of nieuwe groepen personen nemen actief deel;
 • bestaand Indisch, Moluks of Papoea immaterieel erfgoed wordt in een nieuwe vorm gegoten, passend bij de hedendaagse maatschappij;
 • deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van Indisch erfgoed (kennisoverdracht);
 • deelnemers hebben zeggenschap over het interpreteren, waarderen en representeren van hun eigen erfgoed waarmee zij zich verbonden voelen (eigenaarschap). 

Motiveer in je projectplan hoe jouw project minimaal twee van deze doelstelling gaat bereiken. Hoe zorg je ervoor dat deelnemers zich onderling meer verbonden voelen? Of dat er een uitwisseling plaatsvindt tussen generaties? Wil je nieuwe doelgroepen aanspreken? Hoe doe je dat? Op welk publiek richt je je, en waarom? Is er behoefte aan jouw project bij je doelgroep?

Wie kan aanvragen? 

Je kunt aanvragen als Stichting of vereniging , gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; zonder commercieel winstoogmerk, die een Indische, Molukse en/of Papoea gemeenschap vertegenwoordigt en/of zich inzet voor erfgoed, cultuurparticipatie of cultuureducatie. 

Er kan ook worden samengewerkt met organisaties uit het cultureel of sociaal domein die geen rechtspersoonlijkheid zijn. Dit zijn bijvoorbeeld collectieven van individuele mensen, erfgoedgemeenschappen, jongerengroepen, wijkbewoners. Zij kunnen vooralsnog niet zelf aanvragen.


Verchillende Kleuren 88

Waar letten we op?

Voor een goede beoordeling van je project is het van belang dat je helder uitlegt in je projectplan wat je gaat doen. Leg uit waar je project over gaat, waarom je dit project doet, voor wie en beschrijf helder hoe je het aanpakt. Met wie ga je aan het werk, welke partijen huur je in? Beschrijf ook de doelstellingen die je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen. 

Ook voor dit type projecten geldt dat publiek actief deelneemt zodat de kennis en informatie wordt overgedragen. Publiek passief laten luisteren is daarbij niet voldoende. Licht daarom toe welke methode of format voor kennisoverdracht je gebruikt en waarom, en hoe je de interactie met het publiek gaat vormgeven.

Licht verder je doelgroep toe: wie zijn dit, en hoe bereik je de doelgroep? Is er behoefte aan jouw activiteiten bij hen en een eventuele nieuwe doelgroep? 

We kijken ook naar de organisatie van je project en de haalbaarheid. Dragen de activiteiten bij aan het halen van je doelstellingen? Heb je als organisatie een toekomstvisie en hoe past dit project daarin? Heb je zelf of je uitvoerende partij voldoende kennis en ervaring om het plan te verwezenlijken? Is de planning realistisch en de begroting redelijk? En zijn de activiteiten op de begroting terug te vinden? Tenslotte vinden we het van belang dat je aandacht besteed aan de evaluatie van je project. 


Praktische voorwaarden

 • Aanvragen kan alleen online met een account voor de aanvragerscommunity. Doorloop daarvoor eerst de quickscan.
 • Aanvragen worden in meerdere rondes integraal behandeld in speciale commissievergaderingen. Check de rondes en de indiendeadlines op de homepage.
 • Je project mag niet eerder dan 2 maanden na de indiendeadline starten.
 • Cofinanciering van minimaal 20% is verplicht.
 • Een toegekende subsidie is altijd incl. BTW. Neem in je begroting en dekkingsplan alle posten inclusief BTW op.
 • Een commissie van experts uit de Indische gemeenschap beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan het Fonds. Lees daarover meer in het subsidiereglement.
 • Je project begin uiterlijk binnen 6 maanden na het indienen van de aanvraag en duurt tot uiterlijk 1 maart 2025. 
 • Projecten voor het primair, voortgezet en hoger zijn uitgesloten van deze regeling.
 • Voor aanvragen van €50.000 of meer dien je eerst een adviesgesprek te hebben met de programmamaker. Deze aanvragen dienen bovendien aan alle zes doelstellingen te voldoen en hebben een duurzaam en toekomstgericht karakter. Bijvoorbeeld door een onderbouwd plan om het project op te nemen in structurele activiteiten van de organisatie, of een uitgewerkt plan om de informatie voor de toekomst vast te leggen en te ontsluiten.

Hulp bij aanvragen

Ben je enthousiast geworden en wil je een aanvraag doen? Lees dan eerst de subsidieregeling “Houd je erfgoed Levend’, lees alle informatie op deze website en doe de quickscan om te zien of je project in aanmerking komt.

Zo ja, dan kun je na de quickscan direct een account aanmaken. Daarmee lig je in op de online omgeving voor aanvragers, waar je het aanvraagformulier kunt invullen.

Naast het aanvraagformulier moet je een projectplan en begroting bijvoegen. Hiervoor hebben we modelsjablonen gemaakt. Dit gebruik je om de juiste informatie te geven over je project: een beschrijving, motivatie en doelstelling, je doelgroep, je planning en evaluatie. De modelbegroting helpt je om inzicht te geven in op te voeren kosten en inkomsten. Ook kun je alvast het voorbeeld aanvraagformulier bekijken, ter voorbereiding. Bekijk op deze pagina het filmpje over aanvragen bij vfonds.