Dit programma is per 1 juli 2024 gesloten. Er kan niet meer worden aangevraagd.

51080233

Over Vfonds

Vfonds ondersteunt projecten en organisaties die bijdragen aan onze sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Wij willen verschillende generaties inspireren en stimuleren zich hier actief voor in te zetten. Vanuit deze missie steunt Vfonds al jaren projecten die recht doen talloze nog onbekende verhalen van de Indische, Molukse en Papoea gemeenschappen.

Daardoor is het fonds goed bekend met vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de thema’s die daar leven. In de afgelopen jaren ondersteunden we o.a. Tabee Nieuw-Guinea, BIAK Stories, De Wereld van de Oost, Op klompen door de Dessa en de ontwikkeling van het Indisch Herinneringscentrum in Museum Sophiahof.

Dankzij het vertrouwen en de steun van het Ministerie van VWS heeft Vfonds de regeling Houd je erfgoed levend kunnen opzetten om het Indisch, Moluks, Papoea en Peranakan immaterieel erfgoed in Nederland verder te versterken en te behouden.


Over de Regeling

In 2020 was het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Het kabinet heeft toen een éénmalige bedrag van ruim twintig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de collectieve erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland. 

De afgelopen jaren spraken voormalig staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis en zijn opvolger Maarten van Ooijen namens de overheid met de Indische en Molukse gemeenschappen om vorm te geven aan een collectieve erkenning voor wat zij hebben meegemaakt en om dank te tonen voor wat de gemeenschap betekent voor Nederland. 

Daaruit kwamen vier thema’s voortgekomen die deze gemeenschap belangrijk vindt. Eén daarvan was het zichtbaar maken van de rijke culturele tradities van de Indische gemeenschappen. Speciaal hiervoor werd het inmiddels gesloten programma ‘Houd je erfgoed levend’ vormgegeven, waarvoor 3 miljoen euro beschikbaar was.


Adviescommissie

Een onafhankelijke commissie van vijf leden en een onafhankelijk voorzitter brengt advies uit aan het bestuur van vfonds over de beoordeling en honorering van aanvragen binnen de regeling. Zorgvuldigheid en integriteit staan daarbij centraal. De commissie werkt volgens een huishoudelijk reglement en een inhoudelijke advieswijzer voor de beoordeling van aanvragen binnen deze regeling. Bij de behandeling van aanvragen weegt de commissie mee dat de ondersteunde projecten tezamen vele facetten van het immaterieel erfgoed vertegenwoordigen. Tevens houdt de commissie in het oog dat er sprake is van landelijke spreiding van de beschikbare financiële middelen en dat er voldoende diversiteit aanwezig is in de ondersteunde projectvormen, disciplines en vertegenwoordigde doelgroepen.

De commissie bestaat uit experts op het gebied van cultureel en immaterieel erfgoed met kennis van de Indische, Molukse en Papoea gemeenschappen. De commissie adviseert per ronde in wisselende samenstelling. Indien een commissielid betrokken is (geweest) bij een project waarvoor een aanvraag is ingediend, wordt deze voor de betreffende beoordelingsronde vervangen door een onafhankelijk lid. Het betreft een onbezoldigde tijdelijke functie.  Het bestuur van vfonds beslist.


Istock 491936691

Contact

Dit programma is inmiddels gesloten. Je kunt geen aanvraag meer doen.

Heb jij een aanvraag ingediend?

Je krijgt dan vanzelf bericht via het aanvraagportaal. Het duurt circa 4 maanden voordat je bericht krijgt. We vragen je om niet tussentijds te mailen. Wij nemen contact op als we vragen hebben. Dunja Colman Programmamaker Immaterieel Erfgoed Indische, Molukse en Papoea Gemeenschappen

Heb je vragen over de communicatie rond jouw project, logo's of het sturen van je uitnodiging aan Vfonds?

Contact: m.verburgt@vfonds.nl

Merel Verburgt Promotie Immaterieel Erfgoed Indische, Molukse en Papoea Gemeenschappen


Wietske van Oostveen Projectadviseur Immaterieel Erfgoed Indische, Molukse en Papoea Gemeenschappen

Heb je een technische vraag over het aanvraagportaal, het formulier, het uploaden van bestanden of de voortgang van aanvraag? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder. 

Evelyn Houtriet Projectondersteuner vfonds en Immaterieel Erfgoed Indische, Molukse en Papoea Gemeenschap

Vfonds

Lucasbolwerk 10
3512 EH Utrecht

Telefoon: 030 20 06 833
E-mail: info@vfonds.nl