Versterking

Indisch en Moluks immaterieel erfgoed

in Nederland

Welkom! Op deze website vindt je meer informatie over het tijdelijke programma dat vfonds met steun van het ministerie van VWS op 1 december lanceert. Het programma heeft als doel het Indisch en Moluks immaterieel erfgoed in Nederland zichtbaarder te maken, te versterken en te behouden. Voor huidige én toekomstige generaties. Vraag vanaf 1 december subsidie aan voor jouw project!


Welk ritueel wil jij behouden?

Laat je antwoord hieronder achter! We sturen ter bevestiging een mail!

Het geluid van de totobuang
— Jane Pelmelay
Krontjong muziek luisteren
— Roger Tahapary
De koektrommel blijft open
— Ernie Borsboom-Miga
Het geluid van de Tifa
— Henry Timisela
Bottel Tjebok
— John Spee
Indo rock
— Wim de la Rambelje
De meeste van de Indische muziekklanken...!
— Letty Visser
De familie verhalen.
— Vanja Treffers
Met familie en vrienden nasi kuning eten op feest- en verjaardagen dagen
— Marilyn Barre
Met de hele familie bij elkaar komen en met bord op schoot Indische rijsttafel eten
— Melissa Vianen
Het dagen van tevoren bereiden van de gerechten, liefst met krontjongmuziek op achtergrond
— Joy de Haan-Donkers
Orale Molukse vertellingen vastleggen in een podcast zoals Molukse Takkie.
— Uriël Matahelumual
Het doorgeven van familieverhalen
— Frans Keularts
Iedereen is ten alle tijden welkom.
— Sascha Lekatompessy
De selamatan op de veertigste dag na het overlijden van een dierbare... Heel verdrietig maar tegelijkertijd ook zo mooi ❤️
— Rory Blokzijl
Met je familie blijven lachen om de stoere verhalen die wèl verteld werden
— Simone Berger

Verchillende Kleuren 100

Thema Erfgoed

In 2020 was het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Het kabinet heeft toen een eenmalig bedrag van ruim twintig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de collectieve erkenning van de Indische, Molukse en/of Papoea gemeenschap in Nederland. Dit bedrag is bedoeld voor vier thema’s die deze gemeenschap belangrijk vindt. Eén daarvan is het thema ‘Erfgoed’. 


Deadlines, Aanvraagportaal & Spreekuur

Deadlines voor indienen

De regeling treedt in werking vanaf 1 december 2022 en loopt tot en met 30 juni 2024. Er komen in 2023 minimaal 4 deadlines om een aanvraag in te dienen. De eerste deadline voor aanvragen door stichtingen en verenigingen is 1 februari 2023. 2 maanden later ontvang je bericht of je aanvraag is toegekend. Je project mag in de tussentijd nog niet zijn begonnen. Iedere aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld. 

Red je 1 februari niet? Geen nood: De volgende deadlines voor indienen worden begin 2023 op de website gepubliceerd. 

Let op: Je aanvraag hoeft dus niet op 1 december 2022 te zijn ontvangen.Aanvraagportaal open

Vanaf 1 december 2022 is het aanvraagportaal alleen geopend voor organisaties die een stichting of vereniging zijn. We onderzoeken momenteel een mogelijkheid waarbij in de loop van 2023 ook individuele aanvragers zonder rechtspersoon een kleine aanvraag kunnen indienen. Houd de website in de gaten; binnenkort informeren we hier verder over.

Spreekuur en contact

Heb je een vraag over het indienen van een aanvraag? Of advies nodig of je project aansluit bij de criteria? Dan kan je vanaf 1 december een afspraak inplannen voor ons telefonisch spreekuur. We gaan graag met je in gesprek. Het helpt dan wel als je onze website al bekeken hebt of de quickscan hebt gedaan, die ook vanaf 1 december beschikbaar is.


Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Laat hieronder je gegevens achter.


Het laatste nieuws

Vfonds Tong Tong Fair 8

Aftrap op 2 sept op de Tong Tong Fair

Op 2 september hebben we samen met het ministerie van VWS het programma op de Tong Tong Fair gepresenteerd. Ook hebben we de campagne ‘Houd je erfgoed levend!’ afgetrapt, waarmee we zoveel mogelijk mensen oproepen om vanaf 1 december een subsidieaanvraag te doen om het Indisch en Moluks erfgoed levend te houden.

Tijdens het gesprek tussen festivaldirecteur Siem Boon, directeur van vfonds Lisette Mattaar en MT-lid vws Wimke Schuurmans, werd het programma verder toegelicht. Na het gesprek werd er tijdens een rondleiding over de Tong Tong Fair in gesprek gegaan met de Indische en Molukse gemeenschap.

Vfonds Tong Tong Fair 13

Live meetup op 12 januari 2023

Donderdag 12 januari organiseren wij in het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag een live meetup. Tijdens deze bijeenkomst vertellen medewerkers van het vfonds over de regeling, de criteria, subsidiemogelijkheden en immaterieel erfgoed. Je krijgt antwoorden over zaken waar je op moet letten bij het indienen van een aanvraag en hoe dit in zijn werk gaat. Verder geven we informatie over de mogelijkheden om een aanvraag in te dienen. Ook geven we inspiratie voor je project aan de hand van een aantal bijzondere projecten over Indisch, Moluks of Papoea immaterieel erfgoed die we zullen uitlichten. Na het afwisselende programma is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, te netwerken en vragen te stellen tijdens de borrel, uiteraard met Indische hapjes.

Wanneer: Donderdag 12 januari 2023 van 15:00-18:00 uur
Waar: Het Indisch Herinneringscentrum, Sophialaan 10 in Den Haag

Aanmelden
Dunja Colman

Kennismaken met Dunja Colman

Dunja Colman is op 1 september bij vfonds begonnen in de functie van Programmamaker Indisch en Moluks Immaterieel Erfgoed. Met haar achtergrond, kennis en ervaring zal zij de regeling uit gaan voeren. Dunja:

'Ik kijk er naar uit om me de komende tijd voor vfonds in te zetten om het Indisch en Moluks erfgoed onder de aandacht te brengen. Ik hoop dat we vele projecten kunnen ondersteunen die recht doen aan de talloze nog verborgen geschiedenissen, verhalen, tradities en rituelen uit onze gemeenschappen'.

Lees haar verhaal
Vfonds Tong Tong Fair Online 6

Promotietour door heel Nederland

We organiseren het hele jaar op verschillende locaties in Nederland presentaties over de mogelijkheid om geld aan te vragen. Telkens in een omgeving waar Indische, Molukse en/of Papoea gemeenschappen bij elkaar komen.

Wil je dat wij ook bij jouw organisatie, vereniging, festival, kumpulan of pasar malam een presentatie houden? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen
Vfonds Tong Tong Fair 2

1e Nieuwsbrief Houd je erfgoed levend!

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende punten: 

  • Publicatie subsidiekader 
  • Vanaf 1 december aanvraagportaal open voor stichtingen en  verenigingen 
  • Deadlines voor indienen 
  • Spreekuur en contact 
  • Live informatiebijeenkomst 12 januari 2023 
  • Promotietour
Lees de nieuwsbrief hier!
20221112 Vs Immaterieel Erfgoed Web Sjors Evers 1jpgmediaclass Landscape Large 2d0bc720e72f7d03ca65aa44863c5e34306fed2d

De Indische Rijsttafeltraditie

De 200e bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is bekendgemaakt: het Indisch Koken en de Indische Rijsttafeltraditie. 

Indisch Koken en de Indische Rijsttafeltraditie
Indisch Koken is het bereiden van gerechten zoals bijvoorbeeld rendang, ikan pedis, tahoe ketjap, sambal goreng telor, sambal goreng boontjes of roedjak. Als meerdere van deze gerechten worden gecombineerd met rijst of bami en/of bij bijzondere gelegenheden worden geserveerd, heet dit een rijsttafel. Zowel het bereiden als het nuttigen van de Indische rijstmaaltijd wordt zowel met familie en vrienden als bij publieksbijeenkomsten zoals Indische festivals en pasars malam gedaan. Dit immaterieel erfgoed maakt deel uit van de sociaal-culturele gemeenschap die haar wortels heeft in voormalig Nederlands-Indië. De oudere generatie heeft door de jaren heen de kennis van de Indische rijsttafel inclusief de vaardigheden en het bereiden ervan aan de jongere generatie(s) doorgegeven.


001

Over vfonds

Het Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) zet zich in voor een vrije en vreedzame samenleving in Nederland door jaarlijks in ruim 200 projecten te investeren die hieraan bijdragen. Projecten die vfonds recent steunde waren bijvoorbeeld de tentoonstelling Revolusi! van het Rijksmuseum in Amsterdam, de theatervoorstelling Op klompen door de Dessa en de reizende tentoonstelling over zeventig jaar Molukse gemeenschap in Nederland.


Welk gerecht wil jij doorgeven?

Laat je antwoord hieronder achter! We sturen ter bevestiging een mail!

Rijst met gele erwten met peper
— Siw Tha
Saté ayam
— Astrid van den Berg
Koho Koho
— Sylvia Paais
Frikadel Pan
— Jifke Oostveen
Tjolo Tjolo
— Ellen Hitipeuw-Palyama
koho koho
— Victor Joseph
Papeda
— Elias Rinsampessy

Vfonds Tong Tong Fair 2

Contact

Hebt je vragen over dit programma? Bekijk dan eerst de meest gestelde vragen hieronder. Nog steeds een prangende vraag? Neem dan contact op met onze programmamaker Dunja Colman via: info@vfonds.nl of bel naar 030 – 2006833

Correspondentie adres: Lucasbolwerk 10, 3512 EH Utrecht


Meest gestelde vragen (FAQ)

Ik wil graag een aanvraag doen. Wat zijn de richtlijnen?
Op dit moment wordt de regeling vormgegeven. Vanaf 1 december 2022 is het mogelijk een aanvraag te doen. Vanaf die datum zal op deze website ook meer informatie beschikbaar zijn. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Wie kan een aanvraag indienen? Organisaties of ook individuen?
Op dit moment wordt de regeling vormgegeven. Vanaf 1 december 2022 maken we bekend wie in aanmerking komt een aanvraag te doen.

Waarom komt er een subsidieregeling voor immaterieel erfgoed?
Het extra bedrag dat de rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld voor de collectieve erkenning van de Indische gemeenschap wordt ingezet voor vier speerpunten die de Indische en Molukse gemeenschap zelf heeft bepaald en belangrijk vindt. Eén daarvan is het speerpunt ‘Erfgoed’. De nieuwe regeling is bedoeld voor initiatieven die als doel hebben het Indisch en Moluks immaterieel erfgoed zichtbaarder maken, te versterken en te behouden.

Wat wordt verstaan onder immaterieel erfgoed? Welke initiatieven komen in aanmerking?
Vfonds volgt de beschrijving zoals Unesco die heeft opgeschreven in het Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit. Vanaf 1 december zal duidelijk worden welke initiatieven in aanmerking komen voor subsidie.

Wat bedoelen jullie met de term ‘Indische en Molukse gemeenschap’?
De gemeenschap in Nederland met personen die een band hebben met wat vroeger Nederlands-Indië was, bestaat uit ongeveer 2 miljoen mensen van verschillende gemeenschappen. Er is niet één overkoepelend woord dat recht doet aan al deze mensen en groepen. In het genoemde programma is voor ál deze groepen ruimte, we sluiten niemand uit. In haar communicatie gebruikt vfonds de term Indische en Molukse gemeenschap, waarmee wordt gedoeld op de gemeenschap in brede zin.

Wordt het Papoea erfgoed niet vergeten? Er zijn daarnaast toch ook nog andere gemeenschappen?
Dat klopt. De regeling is bedoeld voor álle personen die een band hebben met wat vroeger Nederlands-Indië was. Dus zeker ook de Papoea gemeenschap. Zoals hier boven ook vermeld doelen we met de term Indische en Molukse gemeenschap, op de gemeenschap in brede zin.