Versterking

Indisch en Moluks immaterieel erfgoed

in Nederland

Welkom! Op deze website vindt u meer informatie over het tijdelijke programma dat vfonds met steun van het ministerie van VWS op 1 december lanceert. Het programma heeft als doel het Indisch en Moluks immaterieel erfgoed in Nederland zichtbaarder te maken, te versterken en te behouden. Voor huidige én toekomstige generaties. Vraag vanaf 1 december subsidie aan voor uw project!


Welk ritueel wil jij behouden?

Laat je antwoord hieronder achter! We sturen ter bevestiging een mail!

Het geluid van de totobuang
— Jane Pelmelay
De koektrommel blijft open
— Ernie Borsboom-Miga
Het geluid van de Tifa
— Henry Timisela
Indo rock
— Wim de la Rambelje
De meeste van de Indische muziekklanken...!
— Letty Visser
De familie verhalen.
— Vanja Treffers
Met familie en vrienden nasi kuning eten op feest- en verjaardagen dagen
— Marilyn Barre
Met de hele familie bij elkaar komen en met bord op schoot Indische rijsttafel eten
— Melissa Vianen
Het dagen van tevoren bereiden van de gerechten, liefst met krontjongmuziek op achtergrond
— Joy de Haan-Donkers
Orale Molukse vertellingen vastleggen in een podcast zoals Molukse Takkie.
— Uriël Matahelumual
Het doorgeven van familieverhalen
— Frans Keularts

Bc 0005458

Collectieve erkenning

De ervaringen van de Indische en Molukse gemeenschap* tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werken tot de dag van vandaag door in de Nederlandse samenleving. In sommige gevallen is er sprake van gevoelens van teleurstelling en verdriet over hoe de Nederlandse overheid met hen is omgegaan in de periode 1945-1968.

Daarom werkt de overheid in overleg met deze gemeenschap aan collectieve erkenning voor wat zij heeft meegemaakt en wil hiermee haar dank laten zien voor wat de gemeenschap betekent voor Nederland. In 2020 was het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Het kabinet heeft toen een eenmalige bedrag van ruim twintig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de collectieve erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland. Dit bedrag is bedoeld voor vier thema’s die deze gemeenschap belangrijk vindt. Eén daarvan is het thema ‘Erfgoed’. 

* Er is geen één term die recht doet aan al deze mensen. Het genoemde programma betreft ál deze groepen, er wordt niemand uitgesloten. In haar communicatie gebruikt vfonds de term Indische en Molukse gemeenschap, waarmee wordt gedoeld op de gemeenschap in brede zin.


Programma, subsidie & roadshow

Programma

Met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lanceert vfonds op 1 december 2022 een programma ter waarde van vier miljoen euro dat bijdraagt aan het versterken van het Indisch en Moluks immaterieel erfgoed in Nederland. Denk dan aan alle verschijningsvormen van immaterieel erfgoed, zoals rituelen en feestelijke gebeurtenissen, traditionele ambachten en podiumkunsten.

Regeling & Roadshow

Het programma bestaat uit twee onderdelen:

  • een regeling die op 1 december wordt geopend waarbij de gemeenschap subsidie kan aanvragen.
  • een roadshow waarbij vfonds vanaf 1 december, met verschillende events door verschillende provincies in heel Nederland, de regeling bij de gemeenschap onder de aandacht brengt.

Op dit moment wordt het programma verder vormgegeven. Vanaf 1 december is het via deze website mogelijk een aanvraag bij vfonds te doen en wordt bekend welke locaties er tijdens de roadshow worden aangedaan. Schrijf je hieronder in voor onze mailing om op de hoogte te blijven.Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Laat hieronder je gegevens achter.


Het laatste nieuws

Vfonds Tong Tong Fair 8

Programma aftrap op 2 sept op de Tong Tong Fair in Den Haag

Op 2 september hebben we samen met het ministerie van VWS het programma op de Tong Tong Fair gepresenteerd. Ook hebben we de campagne ‘Houd je erfgoed levend!’ afgetrapt, waarmee we zoveel mogelijk mensen oproepen om vanaf 1 december een subsidieaanvraag te doen om het Indisch en Moluks erfgoed levend te houden.

Tijdens het gesprek tussen festivaldirecteur Siem Boon, directeur van vfonds Lisette Mattaar en MT-lid vws Wimke Schuurmans, werd het programma verder toegelicht. Na het gesprek werd er tijdens een rondleiding over de Tong Tong Fair in gesprek gegaan met de Indische en Molukse gemeenschap.

Dunja Colman

Even kennismaken met programmamaker Dunja Colman

Dunja Colman is op 1 september bij vfonds begonnen in de functie van Programmamaker Indisch en Moluks Immaterieel Erfgoed. Met haar achtergrond, kennis en ervaring zal zij de regeling uit gaan voeren. Dunja:

'Ik kijk er naar uit om me de komende tijd voor vfonds in te zetten om het Indisch en Moluks erfgoed onder de aandacht te brengen. Ik hoop dat we vele projecten kunnen ondersteunen die recht doen aan de talloze nog verborgen geschiedenissen, verhalen, tradities en rituelen uit onze gemeenschappen'.

Lees haar verhaal

Bevrijdingsfestival Drenthe Assen V Teken Publiek

Over vfonds

Het Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) zet zich in voor een vrije en vreedzame samenleving in Nederland door jaarlijks in ruim 200 projecten te investeren die hieraan bijdragen. Projecten die vfonds recent steunde waren bijvoorbeeld de tentoonstelling Revolusi! van het Rijksmuseum in Amsterdam, de theatervoorstelling Op klompen door de Dessa en de reizende tentoonstelling over zeventig jaar Molukse gemeenschap in Nederland.


Welk gerecht wil jij doorgeven?

Laat je antwoord hieronder achter! We sturen ter bevestiging een mail!

Rijst met gele erwten met peper
— Siw Tha
Saté ayam
— Astrid van den Berg
Koho Koho
— Sylvia Paais

Vfonds Tong Tong Fair 2

Contact

Heeft u vragen over dit programma? Bekijk dan eerst de meest gestelde vragen hieronder. Nog steeds een prangende vraag? Neem dan contact met onze programmamaker Dunja Colman via: info@vfonds.nl of bel naar 030 – 2006833

Correspondentie adres: Lucasbolwerk 10, 3512 EH Utrecht


Meest gestelde vragen (FAQ)

Ik wil graag een aanvraag doen. Wat zijn de richtlijnen?
Op dit moment wordt de regeling vormgegeven. Vanaf 1 december 2022 is het mogelijk een aanvraag te doen. Vanaf die datum zal op deze website ook meer informatie beschikbaar zijn. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Wie kan een aanvraag indienen? Organisaties of ook individuen?
Op dit moment wordt de regeling vormgegeven. Vanaf 1 december 2022 maken we bekend wie in aanmerking komt een aanvraag te doen.

Waarom komt er een subsidieregeling voor immaterieel erfgoed?
Het extra bedrag dat de rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld voor de collectieve erkenning van de Indische gemeenschap wordt ingezet voor vier speerpunten die de Indische en Molukse gemeenschap zelf heeft bepaald en belangrijk vindt. Eén daarvan is het speerpunt ‘Erfgoed’. De nieuwe regeling is bedoeld voor initiatieven die als doel hebben het Indisch en Moluks immaterieel erfgoed zichtbaarder maken, te versterken en te behouden.

Wat wordt verstaan onder immaterieel erfgoed? Welke initiatieven komen in aanmerking?
Vfonds volgt de beschrijving zoals Unesco die heeft opgeschreven in het Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit. Vanaf 1 december zal duidelijk worden welke initiatieven in aanmerking komen voor subsidie.

Wat bedoelen jullie met de term ‘Indische en Molukse gemeenschap’?
De gemeenschap in Nederland met personen die een band hebben met wat vroeger Nederlands-Indië was, bestaat uit ongeveer 2 miljoen mensen van verschillende gemeenschappen. Er is niet één overkoepelend woord dat recht doet aan al deze mensen en groepen. In het genoemde programma is voor ál deze groepen ruimte, we sluiten niemand uit. In haar communicatie gebruikt vfonds de term Indische en Molukse gemeenschap, waarmee wordt gedoeld op de gemeenschap in brede zin.

Wordt het Papoea erfgoed niet vergeten? Er zijn daarnaast toch ook nog andere gemeenschappen?
Dat klopt. De regeling is bedoeld voor álle personen die een band hebben met wat vroeger Nederlands-Indië was. Dus zeker ook de Papoea gemeenschap. Zoals hier boven ook vermeld doelen we met de term Indische en Molukse gemeenschap, op de gemeenschap in brede zin.