De regeling stopt! Laatste deadline voor stichting, vereniging en zzp'er is 18 maart 2024.

51080233

Over Vfonds

Vfonds ondersteunt projecten en organisaties die bijdragen aan onze sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Wij willen verschillende generaties inspireren en stimuleren zich hier actief voor in te zetten. Vanuit deze missie steunt Vfonds tevens al jaren projecten die recht doen aan de talloze nog onbekende geschiedenissen van de Indische, Molukse en Papoea gemeenschappen.

Daardoor is het fonds goed bekend met vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de thema’s die daar leven. In de afgelopen jaren ondersteunden we o.a. Tabee Nieuw-Guinea, BIAK Stories, De Wereld van de Oost, Op klompen door de Dessa en de ontwikkeling van het Indisch Herinneringscentrum in Museum Sophiahof.

Dankzij het vertrouwen en de steun van het Ministerie van VWS om het Indisch, Moluks, Papoea en Peranakan immaterieel erfgoed in Nederland verder te versterken en te behouden kan Vfonds hier nog verder in gaan met ‘Houd je erfgoed levend’.


Over de Regeling

In 2020 was het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Het kabinet heeft toen een éénmalige bedrag van ruim twintig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de collectieve erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland. 

De afgelopen jaren spraken voormalig staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis en zijn opvolger Maarten van Ooijen namens de overheid met de Indische en Molukse gemeenschappen om vorm te geven aan een collectieve erkenning voor wat zij hebben meegemaakt en om dank te tonen voor wat de gemeenschap betekent voor Nederland. 

Daaruit zijn vier thema’s voortgekomen die deze gemeenschap belangrijk vindt. Eén daarvan is het zichtbaar maken van de rijke culturele tradities van de Indische gemeenschappen. Speciaal hiervoor is het nieuwe programma ‘Houd je erfgoed levend’ vormgegeven, waarvoor 3 miljoen euro beschikbaar is.


Adviescommissie

Een onafhankelijke commissie van vijf leden en een onafhankelijk voorzitter brengt advies uit aan het bestuur van vfonds over de beoordeling en honorering van aanvragen binnen de regeling. Zorgvuldigheid en integriteit staan daarbij centraal. De commissie werkt volgens een huishoudelijk reglement en een inhoudelijke advieswijzer voor de beoordeling van aanvragen binnen deze regeling. Bij de behandeling van aanvragen weegt de commissie mee dat de ondersteunde projecten tezamen vele facetten van het immaterieel erfgoed vertegenwoordigen. Tevens houdt de commissie in het oog dat er sprake is van landelijke spreiding van de beschikbare financiële middelen en dat er voldoende diversiteit aanwezig is in de ondersteunde projectvormen, disciplines en vertegenwoordigde doelgroepen.

De commissie bestaat uit experts op het gebied van cultureel en immaterieel erfgoed met kennis van de Indische, Molukse en Papoea gemeenschappen. De commissie adviseert per ronde in wisselende samenstelling. Indien een commissielid betrokken is (geweest) bij een project waarvoor een aanvraag is ingediend, wordt deze voor de betreffende beoordelingsronde vervangen door een onafhankelijk lid. Het betreft een onbezoldigde tijdelijke functie.  Het bestuur van vfonds beslist.


Contact

Wil je een aanvraag doen, een afspraak maken voor advies, zoek je promotiemateriaal of wil je informatie over de informatiebijeenkomsten?

Ons team staat voor je klaar om je te helpen.

Wist je trouwens dat je zelf een afspraak kunt inplannen voor het telefonisch spreekuur?


Heb je inhoudelijke vragen over deze regeling? Kijk dan eerst bij de meest gestelde vragen of plan een afspraak in voor het spreekuur, ik help je graag verder. 

Dunja Colman Programmamaker Immaterieel Erfgoed Indische, Molukse en Papoea Gemeenschappen

Heb je vragen over bijeenkomsten of wil je de regeling promoten? Ik denk graag met je mee.

Contact: m.verburgt@vfonds.nl

Merel Verburgt Promotie Immaterieel Erfgoed Indische, Molukse en Papoea Gemeenschappen

Heb je vragen over de behandeling van je aanvraag? Plan een afspraak in voor het spreekuur, ik help je graag verder. 

Wietske van Oostveen Projectadviseur Immaterieel Erfgoed Indische, Molukse en Papoea Gemeenschappen

Heb je een technische vraag over het aanvraagportaal, het formulier, het uploaden van bestanden of de voortgang van aanvraag? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder. 

Evelyn Houtriet Projectondersteuner vfonds en Immaterieel Erfgoed Indische, Molukse en Papoea Gemeenschap

Vfonds

Lucasbolwerk 10
3512 EH Utrecht

Telefoon: 030 20 06 833
E-mail: info@vfonds.nl