Meest gestelde vragen (FAQ)

Wie kan een aanvraag indienen? Organisaties of ook individuen?
Vooralsnog kunnen alleen stichtingen en verenigingen die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel een aanvraag indienen. In de loop van 2023 volgt meer informatie over het aanvragen zonder stichting.

Waarom komt er een subsidieregeling voor immaterieel erfgoed?
Het extra bedrag dat de rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld voor de collectieve erkenning van de Indische gemeenschap wordt ingezet voor vier speerpunten die de Indische en Molukse gemeenschap zelf heeft bepaald en belangrijk vindt. Eén daarvan is het speerpunt ‘Erfgoed’. De nieuwe regeling is bedoeld voor initiatieven die als doel hebben het Indisch en Moluks immaterieel erfgoed zichtbaarder maken, te versterken en te behouden.

Wat wordt verstaan onder immaterieel erfgoed? Welke initiatieven komen in aanmerking? 
Vfonds volgt de beschrijving zoals Unesco die heeft opgeschreven in het Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Wat bedoelen jullie met de term ‘Indische en Molukse gemeenschap’?
De gemeenschap in Nederland met personen die een band hebben met wat vroeger Nederlands-Indië was, bestaat uit ongeveer 2 miljoen mensen van verschillende gemeenschappen. Er is niet één overkoepelend woord dat recht doet aan al deze mensen en groepen. In het genoemde programma is voor ál deze groepen ruimte, we sluiten niemand uit. In haar communicatie gebruikt vfonds de term Indische en Molukse gemeenschap, waarmee wordt gedoeld op de gemeenschap in brede zin.

Wordt het Papoea erfgoed niet vergeten? Er zijn daarnaast toch ook nog andere gemeenschappen?
Dat klopt. De regeling is bedoeld voor álle personen die een band hebben met wat vroeger Nederlands-Indië was. Dus zeker ook de Papoea gemeenschap. Zoals hier boven ook vermeld doelen we met de term Indische en Molukse gemeenschap, op de gemeenschap in brede zin.