Verchillende Kleuren 108

Doe een aanvraag!

Met deze regeling beoogt vfonds zoveel mogelijk projecten te ondersteunen waarin Indische, Molukse en Papoea gemeenschappen activiteiten ontwikkelen om hun immaterieel erfgoed, dat wil zeggen levend en dynamisch erfgoed, in Nederland zichtbaarder te maken, te versterken, te behouden en te borgen. Voor huidige en toekomstige generaties.

Indienen kan vanaf 1 december 2022 tot 30 juni 2024 17:00u CET.

Scroll naar beneden om meer over de regeling te lezen en hoe je geld kan aanvragen voor jouw project.


Immaterieel Erfgoed Indische, Molukse en Papoea Gemeenschap

Deze regeling is speciaal bedoeld om projecten te stimuleren waarin het immaterieel erfgoed van de Indische, Molukse en Papoea gemeenschappen in Nederland zichtbaarder wordt gemaakt, wordt versterkt, overgedragen, behouden ofwel geborgd.

Daarbij vinden we het belangrijk dat meer of nieuwe groepen actief deel kunnen nemen aan deze activiteiten, met name tussen verschillende generaties. Initiatieven dienen bovendien te komen vanuit een Indische gemeenschap, of aantoonbaar in nauwe samenwerking met een Indische gemeenschap te worden gerealiseerd.

Kom jij uit een van deze gemeenschappen en wil je activiteiten over jullie immaterieel erfgoed organiseren, waarin je deze doelstellingen bereikt? Of wil je in samenwerking met een van deze gemeenschappen een project over hun immaterieel erfgoed opzetten? Dan kun je daarvoor een financiële bijdrage aanvragen bij het vfonds.

Er kan een financiële bijdrage worden aangevraagd voor een project op het gebied van:

 1. Beoefening & Uitvoering
 2. Doorgeven & Overdracht
 3. Duurzame vastlegging (borging) van immaterieel erfgoed.

Voorwaarden

 • Meer of nieuwe groepen personen kunnen actief deel nemen aan deze activiteiten; of projecten vinden plaats tussen verschillende generaties; 
 • Initiatieven dienen te komen vanuit een Indische gemeenschap, of aantoonbaar in nauwe samenwerking met een Indische gemeenschap te worden gerealiseerd;
 • Projecten dienen bovendien het autobiografische en enkel persoonlijke te overstijgen.

Welke deelregeling wil ik kiezen?

Kies de deelregeling die het beste past bij jouw project. Bedenk welke activiteiten je wilt organiseren en welke van onderstaande doelstellingen je daarmee bereikt.

Welke doelstellingen bereik je?

We hebben zes doelstellingen geformuleerd die in samenhang richting geven aan het zichtbaar maken, versterken, overdragen, behouden en borgen van immaterieel erfgoed. Het is voor elke deelregeling verplicht om aan minimaal twee van deze doelstellingen te voldoen.

We vinden het belangrijk dat er meer of nieuwe groepen mensen actief deelnemen aan activiteiten op het gebied van immaterieel erfgoed van de Indische, Molukse of Papoea gemeenschap. Ook willen we de interactie tussen verschillende generaties stimuleren. Benoem daarom welke doelgroepen je al bereikt en op welke nieuwe doelgroepen je je gaat richten. Hoe betrek je de verschillende generaties en breng je interactie tot stand? En heb je onderzocht of er behoefte bestaat bij deze doelgroep? Omschrijf ook op welke manier je doelgroep gaat deelnemen aan jouw activiteiten.

Projecten dienen bij te dragen aan twee of meer van de volgende doelstellingen:

a. Identiteit: Deelnemers aan activiteiten op het gebied van Indisch, Moluks of Papoea erfgoed voelen zich door deelname onderling meer verbonden;

b. Continuïteit: Immaterieel erfgoed wordt doorgegeven van generatie op generatie;

c. Meer of nieuwe groepen personen nemen actief deel aan Indisch, Moluks of Papoea erfgoed;

d. Bestaand Indisch, Moluksof Papoea immaterieel erfgoed wordt in een nieuwe vorm gegoten, passend bij de hedendaagse maatschappij;

e. Kennisoverdracht: Deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van Indisch, Moluks of Papoea erfgoed;

f. Eigenaarschap: Deelnemers hebben zeggenschap over het interpreteren , waarderen en representeren van hun eigen erfgoed waarmee zij zich verbonden voelen.


Doe hier eerst de quickscan

Ben je enthousiast geworden en wil je een aanvraag doen? Lees dan eerst de subsidieregeling " Houd je erfgoed Levend', doe de quickscan en lees alle informatie op deze website.

Doe hier de quickscan!

Verchillende Kleuren 151

Deelregeling 1: Beoefening & Uitvoering

Activiteiten op het gebied van beoefening, maken en uitvoering van immaterieel cultureel erfgoed.

 • met als doel versterken en vernieuwen
 • het doorgeven aan volgende generaties
 • en/of gericht op het bereiken van nieuwe doelgroepen
 • en/of vernieuwing in de vorm of wijze van beoefening
Verchillende Kleuren 90

Deelregeling 2: Doorgeven & Overdracht

Activiteiten op het gebied van het doorgeven en kennisoverdracht van immaterieel cultureel erfgoed

 • met als doel bestendiging van immaterieel erfgoed
 • het doorgeven van kennis aan de volgende generatie
 • bewustwording
 • en educatie in de vrije tijd
Verchillende Kleuren 121

Deelregeling 3: Duurzame vastlegging & Borging


Wie kan aanvragen?

Vooralsnog kunnen alleen stichtingen en verenigingen een aanvraag indienen. Je kunt aanvragen als

Stichting of vereniging, gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; zonder commercieel winstoogmerk, die een Indische, Molukse en/of Papoea gemeenschap vertegenwoordigt en/of zich inzet voor erfgoed, cultuurparticipatie of cultuureducatie.

Er kan ook worden samengewerkt met organisaties uit het cultureel of sociaal domein die geen rechtspersoonlijkheid zijn. Dit zijn bijvoorbeeld collectieven van individuele mensen, erfgoedgemeenschappen, jongerengroepen, wijkbewoners. Zij kunnen vooralsnog niet zelf aanvragen.

In de loop van 2023 volgt meer informatie over het aanvragen zonder stichting.